ترجمه سایت به زبان های دیگرــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

افتتاح سایت

افتتاح سایت

بسم الله الرحمن الرحیم بحول وقوه الهی و بادعای خیر حضرت ولی عصرآقاامام زمان(عج) سایت از امروز به صورت رسمی افتتاح گردیده است....